اطلاعات کلی پروژه

ما آماده ایم برای ساخت پروژه شما

مطالعات بازنگری نشریه 101 از دیدگاه معابر درون روستایی

کارفرما

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نوع پروژه

مطالعاتی

شماره قرارداد

2587/ص

تاریخ انعقاد

1398/04/05

مدت اولیه پیمان

6 ماه شمسی

پروژه مطالعات بازنگری نشریه 101 از دیدگاه معابر درون روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به این مشاور در سال 1398 واگذار گردید. در این پروژه سعی شد تا حد ممکن برای اولین بار نشریه مذکور از دیدگاه ضوابط فنی و اجرایی و معماری ساخت معابر درون روستا مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید در کمیته فنی کارفرما، جهت ابلاغ رسمی به سازمان برنامه و بودجه کشور تحویل داده شد.