کتاب دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل جاده اي

دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل جاده اي

 

 

مشخصات کتاب

 

عنوان               : دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل جاده اي
تهيه كننده         : وزارت راه و ترابريپژوهشكده حمل ونقل
اصلاح نهايي      : معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري – كميته اقتصاد شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ارزيابي و تصويب : وزارت راه و ترابري- شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ناشر                : پژوهشكده حمل ونقل
كد انتشار         : ۲۵۷
شابك              :۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۳-۱۵- ۴
نوبت چاپ          : اول
تاريخ انتشار       : زمستان ١۳۸۶
شمارگان           : ١٠٠٠ نسخه
ليتوگرافي          : باران
چاپ و صحافي    : شامران

 

 

کتابخانه

 

 

مقدمه

جاده ها در عصر حاضر از اجزا مهم و زيرساخت هاي اصلي زندگي نوين و توسعه كشورها
به شمار مي روند. افزايش بيش از حد جمعيت و گسترش جوامع شهري در كشورهاي مختلف،
توسعه بخش هاي مختلفي نظير كشاورزي و صنعت را موجب گرديده كه اين امر ايجاد و
توسعه هر چه بيشتر شبكه راه ها كه حلقه ارتباطي بين بخش هاي مذكور مي باشد ر ا موجب
گرديده است .

لذا به منظور احداث، نگهداري، تعمير و بهره برداري از جاده ها بايد كليه اثرات
مطلوب يا نامطلوب اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي شناسايي و لحاظ گردند . در
صورتيكه مطالعات فني – اقتصادي و امكان سنجي مناسبي براي توسعه راه ها صورت گرفته
باشد، توسعه راه ها اغلب داراي اثرات مطلوبي بر اقتصاد منطقه اي و ملي خواهد بود؛ در هر

حال احداث جاده ها و بزرگراه ها داراي اثرات منفي بر محيط طبيعي، جانوري، گياهي و اكولوژي
منطقه و همچنين داراي انواع اثرات احتمالي بر محيط زيست انساني، محيط هاي آب، خاك و
هوا خواهند بود.

بدين وسيله از تهيه كنندگان اين دستورالعمل در پژوهشكده حمل ونقل، گروه نظارت و
ساير افرادي كه در مراحل تهيه و ارز يابي همكاري داشته اند، قدرداني مي گردد . از اعض اي
محترم شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل و كميته اقتصاد اين شورا كه در بررسي،
اصلاح و نهايي نمودن مجموعه تهيه شده همكاري داشته اند، سپاسگزاري مي گردد.

 

درصورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

 

 

ازمایش های مخرب و غیر مخرب بتن

کتاب آزمایش های مخرب و غیر مخرب بتنی

آزمایش های مخرب و غیر مخرب بتنی

مشخصات کتاب

زبان               : فارسی
سال چاپ       : 1388
نوبت چاپ       : 1
تیراژ              : 350 نسخه
تعداد صفحات  : 272
قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
شابک           : 9789642993635

مقدمه

 حمل و نقل از ایتدای تاریخ بشریت، نقشی اساسی در شکل دهی جوامع انسانی و توسعه اقتصلدی آنها ایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریانهای ارتباطی ،زیربنای اقتصاد هر کشوری را تشکیل میده. توسعه پایدار،حمل و نقل سریع و ایمن نیز همانند سایر ابعاد زندگی بسر، هنگامی تبلور پیدا میکند که به صورت نظام مند است که نقش و جایگاه علوم حمل و نقل در توسعه پایدار اقتصاد جوامع تجلی میابد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری به مظور پرکردن خلا ناشی از نبود یک مرکز توانمند علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی حمل و نقل و زیر ساختهای مرتبط با آن در سال 1382 تاسیس گردید. این پژوهشکده به عنوان مجموعه ای علمی در زمینه حمل و نقل این رسالت عظیم را برعهده دارد تا با تکیه بر خلاقیت و پشتکار پژوهشگران داخلی و نیز پشتوانه تجربه جمعی از متخصصان در سازمانها و ادارات وزارت راه و ترابری، به مرکز تولید دانش در صنعت حمل و نقل ایران تبدیل شود

 

[/vc_column]
ارزیابی زیست محیطی حمل و نقل ریلی

کتاب ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

کتاب ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

عنوان : دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل ريلي

تهيه كننده                 : وزارت راه و ترابريپژوهشكده حمل ونقل
بررسي و اصلاح نهايي : معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري- كميته اقتصاد شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ارزيابي و تصويب         : وزارت راه و ترابري– شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ناشر                        : پژوهشكده حمل ونقل
٨۶/BWCI/ كد انتشار  : ۲۵۸
شابك                     :۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۳-۱۴-۷
نوبت چاپ                :اول
تاريخ انتشار             : زمستان ۱۳۸۶
شمارگان                 : ١٠٠٠ نسخه
ليتوگرافي                : باران
چاپ و صحافي          : شامران

 

 

مقدمه

افزايش بيش از حد جمعيت و گسترش جوامع شهري در كشورهاي مختلف، توسعه
بخش هاي مختلفي نظير كشاورزي و صنعت را موجب گرديده كه اين امر ايجاد و توسعه هر
چه بيشتر شبكه هاي حمل ونقل كه حلقه ارتباطي بين بخش هاي مذكور مي باشد را موجب
گرديده است. لذا به منظور احداث، نگهداري، تعمير و بهره برداري از شبكه هاي حمل ونقل بايد
كليه اثرات مطلوب يا نامطلوب اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي شناسايي و لحاظ گردند .
حمل ونقل ريلي يكي از شيوه هاي مطلوب براي جابجايي كالا و مسافر محسوب م ي شود . در
صورتيكه مطالعات فني- اقتصادي و امكان سنجي مناسبي براي توسعه خطوط ريلي صورت
گرفته باشد، توسعه خطوط ريلي اغلب داراي اثرات مطلوبي بر اقتصاد منطقه اي و ملي خواهد
بود؛ اما در هر حال احداث خطوط ريلي داراي اثرات منفي بر محيط طبيعي،زیست محیطی، جانوري، گياهي و
اكولوژي منطقه و همچنين داراي انواع اثرات احتمالي بر زیست محیطی انساني، محيط هاي آب ،
خاك و هوا خواهند بود. احداث و بهره برداري از خطوط ريلي همچنين باعث اثرات متفاوتي بر
ابعاد مختلف زندگي اجتماعي جوامع اطراف پروژه خواهد گرديد . اين اثرات از جمله شامل
تغيير الگوهاي اقتصادي، يكپارچگي، اجتماعي و ويژگي هاي فرهنگي اين جوامع مي باشد

 

کتابخانه

 

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

 

معرفی و آموزش نرم افزار های مدیریت و طراحی روسازی

معرفی و آموزش نرم افزار های مدیریت و روسازی

معرفی و آموزش نرم افزار های مدیریت و روسازی

 

مشخصات کتاب

معرفی و آموزش نرم افزار های مدیریت و روسازی

تالیف و گرد اوری : دکتر شاهین شعبانی – مهندس نیلوفر صالحی پور باورصاد – مهندس نیلوفر نصری نصر ابادی

ناشر                 : انتشارات سیمای آذر

ناشر همکار       :انتشارات آذر

نوبت چاپ         : اول/1395

تیراژ                  : 1000 نسخه

حروف چینی     : موسسه مهرداد

صفحه آرایی     : موسسه مهراد – مجتبی نظر بیگی

موضوع             : روسازی — طرح و ساختمان — برنامه های کامپیوتری

شناسی ملی : 415534

 

کتابخانه

 

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

 

راهنمای بکار گیری سامانه های نظارت تصویری

بکار گیری سامانه های نظارت تصویری

راهنمای بکار گیری سامانه های نظارت تصویری

در جاده ها هماهنگ با سایر اجزای ITS

 

 

مشخصات کتاب

 

عنوان               : راهنماي بكارگيري سامان ههاي نظارت تصويري در جاد هها هماهنگ با ساير اجزايITS
تهيه كننده         : وزارت راه و ترابريپژوهشكده حمل ونقل
اصلاح نهايي      : معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري – كارگروه سيست مهاي هوشمند حم لونقل
ارزيابي و تصويب : وزارت راه و ترابري- شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ناشر                : وزارت راه و ترابري- دفتر مطالعات فناوري و ايمني
كد انتشار         : ۲۶۴
شابک              : ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۵۲-۱-
نوبت چاپ         : اول
تاريخ انتشار      : بهار ١٣٨٧
شمارگان          : ١٠٠٠ نسخه
ليتوگرافي         : باران
چاپ و صحافي  : شامران

 

کتابخانه

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

دستورالعمل مطالعات و طراحي سيستمهاي ايمني ، روشنايي، تهويه، كنترل و برق تونلهاي جاده اي

دستورالعمل مطالعات و طراحي سيستمهاي ايمني ، روشنايي، تهويه، كنترل و برق تونلهاي جاده اي

دستورالعمل مطالعات و طراحي سيستمهاي ايمني ، روشنايي، تهويه، كنترل و برق تونلهاي جاده اي

 

 

مشخصات کتاب

 

عنوان             : دستورالعمل مطالعات و طراحي سيستمهاي ايمني ، روشنايي، تهويه، كنترل و برق تونلهاي جاده اي
تهيه كننده       : وزارت راه و ترابري– شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ناشر              : وزارت راه و ترابري– معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري
شابك            :۸۹۷-۹۶۴-۶۲۹۹-۷۸

نوبت چاپ       : اول
تاريخ انتشار    : زمستان ۱۳۸۵
شمارگان        : ۱۰۰۰ نسخه
ليتوگرافي       : باران
چاپ و صحافي : پژمان

 

کتابخانه

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

کتاب بررسى علل بروز خراب ىهاى زودرس روساز ىهاى آسفالتى

کتاب بررسی علل بروز خرابی های زودرس روسازی های آسفالتی

 

مشخصات

عنوان              : بررسى علل بروز خرابى هاى زودرس روسازى هاى آسفالتى
بخش پژوهشي : روسازي
مجري              : كنسرسيوم دانشگاه تربيت مدرس و مهندسين مشاور راهان پويش
مدير پروژه         : دكتر منصور فخري
ناظرين             : نادرطباطبايي- حيدر عطاعي
ناشر               : پژوهشكده حمل ونقل
شابك              : 4987-964-2993-60-
نوبت چاپ         : اول
تاريخ انتشار      : زمستان 1388
شمارگان          : 350 نسخه
ليتوگرافي         : باران 88962234
چاپ و صحافي   : شامران

 

کتابخانه

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

 

کتاب کاربرد CBR غیراشباع در طراحی روسازی

کاربرد CBR غیراشباع در طراحی روسازی

مؤلف: آرمین جراحی

ناشر              : وزارت ‌راه ‌و ترابری، معاونت‌ آموزش تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل
زبان               : فارسی
رده‌بندی دیویی: 625.8
سال چاپ       : 1386
نوبت چاپ       : 1
تیراژ              : 1000 نسخه
تعداد صفحات  : 162
قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
شابک           : 9789646299955

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

 

 قسمتی از فهرست مطالب

12